Consultanta juridica

la un click distanta

Telefon

0721.100.900

 

Sandra Grădinaru

Str. Sulfinei nr. 17, Iasi

Avocat Sandra Grădinaru, Baroul Iași, Conferentiar universitar doctor în cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași și expert ales al Consiliului Superior al Magistraturii în domeniile Drept Penal și Drept Procesual Penal.
           Doctor în Drept procesual penal cu distincția ”Magna Cum Laudae”, 2014, la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.
           Profesor invitat la Universita degli Studi di Milano, Facultatea de Drept.
           Profesor invitat la Universitatea din Modena, Italia (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia), catedra de Drept a Școlii doctorale.
           Absolventă a Institutului Diplomatic Român din cadrul Ministerului de Afaceri Externe.
           Autoare a peste 60 de lucrări științifice, publicate în reviste internaționale prestigioase și susținute în cadrul unor congrese internaționale de specialitate.
         A publicat următoarele cărți: Dreptul contractelor – curs universitar, Editura Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 2018; Utilizarea interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video cu titlu de mijloace de probă în procesul penal şi compatibilitatea reglementării cu exigenţele europene şi internaţionale, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017; Supravegherea tehnică în Noul Cod de procedură penală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014.

Avocat în Baroul Iași (2004 – prezent); din 2006 funcționează Cabinet Avocat ”Sandra Grădinaru” din Iași; colaborări cu cabinete și societăți de avocatură renumite din Moldova și din București; acordare de asistență juridică și reprezentare în cauze având ca obiect infracțiuni de serviciu și de corupție, fraudă împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, importante cauze în domeniul dreptului comercial, criminalitate organizată, evaziune fiscală, etc.

A construit apărări prin prisma unor studii efectuate împreună cu personalităţi în diferite domenii ca: prof.univ.dr. Aurora Liiceanu, prof.univ.dr. Adrian Miroiu, prof.univ.dr. Octav Brudaru, prof.univ.dr. Ion Dafinoiu şi a avut colaborări cu experţi criminalişti din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

La data de 17 ianuarie 2014 a obținut titlul științific de doctor în drept, în cadrul Universității Babeș-Boliay Cluj. Titlul tezei este “Utilizarea interceptarilor si înregistrarilor audio sau video cu titlu de mijloace de proba în procesul penal şi compatibilitatea reglementării cu exigenţele europene şi internaţionale”.

Comisia de doctorat a fost alcatuită din: Președinte – prof.univ.dr. Streteanu Florin din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Conducător doctorat – prof.univ.dr. Mateuț Gheorghiță din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca; Referenti: prof.univ.dr. Cioclei Valerian Dumitru din cadrul Universității din București; prof.univ.dr. Pașca Viorel din cadrul Universității de Vest din  Timișoara; conf.univ.dr. Alămoreanu Sorin Octavian din cadrul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

Echipa cabinetului de avocat ”Sandra Gradinaru” este formată din avocați specializați în drept penal, drept comercial, drept internațional, contencios-administrativ, litigii de muncă, etc.
           În prezent, cabinetul de avocat ”Sandra Grădinaru” colaborează cu dl. avocat Cosmin Theohari din Baroul București. 

Portofoliul de clienți al Cabinetului de Avocat “Sandra Gradinaru” este format din: parlamentari și persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor publice din Iași (Consiliul Județean Iași, Direcția Regională a Finanțelor Publice Iași, Casa Corpului Didactic, Casa de Cultură a Studenților, etc.); directori din cadrul SC Nuclearelectrica SA; manageri din cadrul unităților medicale (Institutul de Boli Cardiovasculare Iași, Institutul de Gastroenterologie Iasi); companii de produse farmaceutice anchetate de Direcția Națională Anticorupție (B Braun Avitum); societăți comerciale de renume, atât din zona Moldovei, cât și din restul țării sau din Republica Moldova, etc.

Cu titlu de exemplu, dosarele mediatizate în care a acordat asistență și reprezentare juridică sunt următoarele:

· președintelui Consiliului Județean Iași  – Lucian Flaișer;

· managerului general al Institutului de Boli Cardiovasculare Iași – dr. Grigore Tinică;

· directorului medical al Institutului de Boli Cardiovasculare Iași – Eduard Raul Dabija;

· parlamentari din Parlamentul României (Petru Movilă, Sorin Iacoban, Marius Spînu, etc) și miniștri (Relu Fenechiu);

· procurorului Luana Maxim, precum și altor magistrați cercetați de Direcția Națională Anticorupție;

·  prefectului Județului Iași – Radu Prisacaru;

· primarului Municipiului Iași – Gheorghe Nichita;

·  directorului Serviciului de Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Iași – Anca Mușcheru;

· contestație a executării silite Mariana Fenechiu;

· directorului Casei Corpului Didactic Iași – Marietta Lesovici;

· dosarul de corupție al rectorului Universităţii „Petre Andrei“ din Iași – Sorin Bocancea și al decanului Facultăţii de Drept a Universităţii „Petre Andrei“ din Iași – Cristian Bocancea;

· dosarul de corupție al conducerii echipei de fotbal Politehnica Iași (anchetată de Direcția Națională Anticorupție);

· dosarul de corupție al directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Județene Iași – Anton Doboș;

· dosarul de corupție al contabilului șef al Direcției Generale a Finanțelor Publice Județene Iași – Felicia Drăgan;

· managerului Casei de Cultură a Studenților Iași – Luminița Munteanu;

· inspectorului din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea – Tania Olteanu;

·  conducerii Direcției Sanitar Veterinare Bacău;

·  conducerii cotidianului central Adevărul;

· dosarul de corupție al polițiștilor din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Iași – Serviciul Rutier;

· dosarul de corupție al inspectorilor vamali din cadrul Punctului de trecere al frontierei Albița și Sculeni, etc.

Mai mult, printre clientii cabinetului s-au numărat și persoane cărora le-am acordat asistență juridică pro bono. Astfel, în anul 2009, am solicitat și am obținut grațierea d-lui Constantin Dima, singurul ieșean grațiat vreodată de către președintele Traian Băsescu.

Experienţa profesională

Conferentiar univ. dr., avocat

2019 – Profesor invitat la Universita degli Studi di Milano, Facultatea de drept.

2018 – Profesor invitat la Universitatea din Modena, Italia, catedra de Drept a Scolii doctorale, context in care am sustinut un curs in limba engleza despre supravegherea tehnica efectuata in procesele penale la nivel european si compatibilitatea normelor din statele membre cu jurisprudenta CEDO. 

2017 – Expert ales al Consiliului Superior al Magistraturii in domeniul în domeniul Noului cod penal. Noului cod de procedură penală.

2014-2015 – Institutul Diplomatic Roman din cadrul Ministerului de Afaceri Externe

2014 – doctor in drept.

2009-2011 membru în Programul de formare continuă pentru carieră managerială a personalului de conducere din administraţia publică în vederea dezvoltării capacităţii administrative şi sporirii eficacităţii organizaţionale SMIS 1192, derulat de Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, prin Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, în parteneriat cu Prefectura Iaşi.

2007/prezent Conferentiar universitar doctor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi.

2005-2007 am activat ca asistent universitar asociat la disciplina „elemente de procedură judiciară”- Specializarea Administraţie Publică, în cadrul Facultăţii de Economie şi Administrare a Afacerilor a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

2006 în municipiul Iaşi funcţionează Cabinetul Individual Avocat „Sandra Grădinaru”.

2006 colaborez cu Cabinet Avocat „Mateuţ Gheorghiţă” din Baroul Arad.

2004/prezent -avocat definitiv –Baroul Iaşi- Uniunea Naţională a Barourilor din România-prima medie la examenul de definitivat.

2003/2005 – asistent univ. asociat-disciplina „Drept comercial” a catedrei de management  a Universităţii  „Gh. Asachi” Iaşi.

2003/2004 – avocat stagiar Baroul Iasi-primul loc la examenul de admitere organizat pe toate judeţele din Moldova de către Uniunea Naţională a Barourilor din România.

2004 -prezent am avut colaborări cu cabinete şi societăţi de avocatură renumite atât din zona Moldovei cât și din alte barouri din țară cum ar fi Cabinet Avocat „Diaconu (Iliescu) Diana” – fost avocat în Baroul Iași, Societatea Civilă Profesională de Avocaţi „Gheorghiu & Nechita”, avocat Florin Alexandru Chiciu din Baroul București, etc.

2003 am fost admisă pe primul loc la examenul de admitere în Barou(organizat pe toate judeţele Moldovei la Iaşi), devenind astfel avocat stagiar. 

Studii şi cursuri de specialitate

2014 – titlul stiintific de doctor in drept, acordat cu distinctia magna cum laude; 2008-2014 doctorand Universitatea Babes-Boliay Cluj. 2012 – cursuri master în Psihologie -Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi. 2011 – cursuri manager proiect la Asociaţia „Formare Studia”, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse şi ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. 2007-2008 – doctorand Facultatea de Drept-Universitatea Bucureşti. 2003-2005 am urmat şi absolvit cursurile master, cu specializarea Studii Europene, ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi-media 9.60 2003-2004 – stagiu în avocatură-prima medie la examenul de admitere în Barou şi la examenul de definitivat 2004 – cursurile organizate de Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor-Bucureşti 1999-2003 – Facultatea de Drept a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, cu media 9.73 şi 10 la examenul de licenţă 1995-1999 – Colegiului Internat „Costache Negruzzi”-Iaşi cu media la bacalaureat de 9,94. Universitatea Babes-Boliay Cluj, Universitatea Bucureşti, Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, Institutul National de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor-Bucureşti 

Aptitudini şi competenţe sociale

– Conducerea de seminarii – îndrumare lucrări de licenţă – pledarea cauzelor clienţilor în faţa instanţelor de judecată – asistarea clienţilor în faţa organelor judiciare

Aptitudini şi competenţe organizatorice

– colaborarea cu avocaţi, în vederea redactării de acţiuni, plangeri penale, note de concluzii, apeluri, recursuri – Colaborare cu Asociaţia Europeană a Studenţilor de Drept ELSA Iaşi, prin organizarea de stagii de practică în cadrul cabinetului de avocatură – asistenţă juridică şi reprezentare – coordonare activitate Cabinet de avocatură.

Alte aptitudini şi competenţe

În ceea ce priveste competenţa lingvistică am urmat cursuri şi am susţinut examene în urma cărora am obţinut: atestat profesional eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale-1999, Certificat de Atestare- Services  for Open Learning- Anglia şi certificat de competenţă lingvistică eliberat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Informaţii suplimentare

În 2007 am obtinut  premiul pentru cel mai bun tinar avocat al anului, în cadrul Galei Tinerilor Valori desfaşurată la Teatrul Luceafarul din Iaşi.

Limbi străine cunoscute
Engleză
Franceză
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create